Ik ben

Kennisinstituut/School

Disclaimer

 • · Algemeen
  Center of Expertise S-Built, hierna te noemen S-Built, verleent u hierbij toegang tot www.sbuilt.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door S-Built en/of derden zijn aangeleverd. S-Built behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
 • · Beperkte aansprakelijkheid
  De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van S-Built. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • · Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen, voor zo ver niet anders vermeldt of te achterhalen, bij S-Built. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van S-Built, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 • · Overig
  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.