Start S-Built Business Creator!

Onlangs is S-Built gestart met de eerste serie Ronde Tafel meetings onder de naam: S-Built Business Creator! Met een klein groepje bedrijven en experts wordt in een beperkt aantal bijeenkomsten een concreet thema besproken. Dit kunnen bijvoorbeeld technische uitdagingen zijn of vraagstukken uit de markt. De bijeenkomsten hebben een duidelijk geformuleerd vraagstuk en sluiten af met een passend antwoord of conclusie. De samenstelling van deze groepjes is telkens anders en sluit aan bij het thema. Doel is om voor het betreffende thema een verandering op gang te brengen.

In deze eerste reeks staan een drietal thema’s op het gebied van zonne-energie centraal. Dit naar aanleiding van het in november gehouden event Solar Energy’16. Tijdens dit evenement gaven meerdere aanwezige bedrijven aan mee te willen denken over oplossingen en mogelijkheden om het gebruik van zonne-energie verder te stimuleren en projecten te realiseren in Limburg. In een drietal thema’s zijn verschillende werkgroepen geformeerd die de komende maanden bij elkaar
komen. De drie thema’s zijn:

– Esthetische zonne-energie in de gebouwde omgeving
– Zonne-energieparken
– Energie corporaties

De resultaten van deze Ronde Tafel meetings zullen dit najaar gepresenteerd worden tijdens Solar Energy’17. Geïnteresseerden voor één of meerdere thema’s worden uitgenodigd deel te nemen aan de S-Built Business Creator! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Gosse Boxhoorn via gosse.boxhoorn@sbuilt.nl