(Semi)overheid

De resultaten van vele projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd op de Wijk van Morgen, hebben niet zelden in de praktijk geleid tot vernieuwende inzichten en praktische toepasbaarheden. Onlangs nog zijn de projecten ModLar en Tiorc afgerond. In beide projecten werden op basis van testresultaten, welke op de Wijk van Morgen waren behaald, nieuwe isolatie- en energiebesparende maatregelen geïmplementeerd bij grootschalige renovaties aan complete woonwijken.

Klik in de rechter kolom het onderwerp aan waar u meer informatie over zou willen ontvangen en bekijk welke diensten S-Built u te bieden heeft.