Financiering & Subsidiëring

Financiering is essentieel voor bijna ieder onderzoeksproject. Er zijn vele mogelijkheden om een onderzoek te financieren. Vaak gaat het hierbij echter om het kennen van de juiste weg. Maar ook een gedegen afweging kunnen maken tussen de verschillende vormen van financieringen en hun geldende voorwaarden, is vaak lastig. Binnen S-Built zijn professionals actief die op basis van gedegen kennis en ervaring kunnen helpen bij het maken van deze afwegingen. Ook kennen zij de weg in provinciale, landelijke en Europese subsidieregelingen.

Klik in de linker kolom in welke hoedanigheid u interesse heeft in financieren en/of subsidiëring van projecten en onderzoeken.