Projectmanagement

Doordat S-Built zich beweegt in het centrum van de triple helix (onderwijs, overheid, bedrijfsleven) én het zelf veel specialistische kennis in huis heeft, is de slagkracht van het Center of Expertise erg groot. Het voeren van de regie over (complexe) projecten in opdracht van de opdrachtgever is dan ook één van de kerntaken van S-Built.

Maar ook (alleen) het penvoerderschap voeren voor projecten is een dienst die binnen S-Built aangeboden wordt. Vooral bij de aanvraag van specifieke vergunningen of subsidies kunnen handelswijze, toonzetting en (tekstuele) vormgeving voor doorslaggevend belang zijn. Laat u dan ook zeker adviseren in deze materie.

Klik in de linker kolom in welke hoedanigheid u interesse heeft in het management van projecten en onderzoeken.