Onderzoeks- Opleidingsinstituut | Financiering & Subsidiering

Voor innovatie is veel onderzoek nodig en onderzoek kost veel geld. Voor veel innovatieve onderzoeken is subsidie te krijgen. Op zowel provinciaal niveau als ook op landelijk en zelfs Europees niveau. Vaak zijn de subsidie voorwaarden echter complex, veeleisend en daardoor een reden om in een vroeg stadium af te haken.

S-Built heeft de expertise in huis om hierin te begeleiden en te adviseren. Wanneer S-Built partner wordt in het betreffende onderzoek kan zelfs als penvoerder opgetreden worden en ook de gehele regie over het subsidietraject uit handen genomen worden.