Onderzoeks- Opleidingsinstituut | Onafhankelijk advies

Kerntaak van de onderzoek- en opleidingsinstituten uit ons netwerk is vooral het opleiden van studenten en het doen van innovatief onderzoek. Doordat S-Built zich begeeft op het snijvlak van de triple helix, zijn wij hét aanspreekpunt om verbindingen te leggen tussen de diverse stakeholders. Voor een specifieke doelstelling binnen een onderzoekproject kunnen wij in bijvoorbeeld het bedrijfsleven de juiste partners zoeken.

Voor studenten hebben we regelmatig praktijkopdrachten. Uit onze adviseringscasussen voor ondernemers komen vaak testopdrachten, marktonderzoeken of andere praktijkgerelateerde opdrachten voort welke met behulp van studenten uitgevoerd kunnen worden.