Onderzoeks- Opleidingsinstituut | Projectmanagement

Door de multidisciplinaire structuur van S-Built zijn wij een geschikte partner in complexe onderzoeksprojecten. Voor alle stakeholders uit de triple helix voeren wij de regie in diverse projecten. Soms beperkt de participatie zich tot een deelproject, maar vaak ligt het complete projectmanagement bij S-Built.

Projectleiders binnen S-Built hebben ervaring op het gebied van procesverandering, innovatiemanagement, implementatie en/of finance.