Onderzoeks- Opleidingsinstituut | Opleiding & Training

Op het gebied van opleiding en training kan S-Built op twee manieren dienstbaar zijn. Enerzijds facilitair middels het openstellen van de gebouwen van de Wijk van Morgen voor (gast)colleges, testruimtes of evenementen.
Anderzijds beschikt S-Built regelmatig over praktijkopdrachten welke in combinatie met studenten uitgevoerd worden. Deze opdrachten gaan over uiteenlopende onderwerpen; van een marktinventarisatie tot het monitoren van complexe testopstellingen.