(Semi)overheid | Marktintroductie

Doordat S-Built zich begeeft het snijvlak van de triple helix is het een ideaal platform om innovatieve ontwikkelingen te delen met andere stakeholders. Voor overheden kan S-Built participeren in het creëren van awareness en het geven van voorlichting en workshops daar waar het gaat om het implementeren van nieuwe beleidsconcepten binnen de themagebieden van het center of expertise.  Voorbeeld hiervan is PALET, een grootschalig project van de Stadsregio Parkstad waarin S-Built deelneemt in de fysieke uitrol hiervan. Dit doen we door bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen actief te mobiliseren in diverse deelprojecten.