(Semi)overheid | Opleiding & Training

De energie- en bouwwereld om ons heen is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Innovaties en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo en met wisselende successen op. Als center of expertise is het een kerntaak van S-Built om deze ontwikkelingen op de voet te volgen én daar waar nodig de nieuwe kennis actief te verspreiden binnen ons eigen netwerk.

Een van deze verspreidingsmethoden is het geven van voorlichting en het houden van congressen waarin we bijvoorbeeld ook overheden en woningbouwcorporaties bijpraten over ontwikkelingen en innovaties binnen bepaalde onderwerpen.