Student | Onafhankelijk advies

Center of Expertise S-Built participeert in meerdere programma’s waarin we studenten begeleiden en adviseren. Een van die programma’s is Jong Ondernemen in samenwerking met Zuyd Hogeschool. In dit programma starten zo’n 120 studenten een zogenaamde Student Company en worden ze door diverse professionals in alle facetten hiervan begeleidt.

Daarnaast betrekken we regelmatig studenten van verschillende opleidingen in diverse onafhankelijke adviestrajecten die we uitvoeren voor het MKB.