Student | Projectmanagement

Als Center of Expertise wordt S-Built regelmatig betrokken bij innovatieve projecten op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen. Ook binnen de gehele energietransitie lopen diverse projecten. Daar waar mogelijk worden zo veel mogelijk studenten betrokken in deze projecten. Bij sommige projecten alleen om te testen en/of te monitoren, maar bij andere projecten worden studenten uitgedaagd om mee te denken in het zoeken naar oplossingen voor een bepaald vraagstuk. Naast de opgedane praktijkervaring staan deze opdrachten natuurlijk ook mooi op het cv.