Project Description

DC FLEXHOUSE

OMDAT GELIJKSPANNING EFFICIËNTER KAN ZIJN DAN WISSELSPANNING.
(www.dcflexhouse.nl)

Aanleiding
Gelijkspanning (DC) kan veel voordelen bieden ten opzichte van de huidige wisselspanning (AC) in woningen. Een lager energieverbruik van apparaten, een langere levensduur, een lager verbruik van grondstoffen (koper, ijzer) en een betere efficiency doordat verliezen met zogenaamde omvormers worden tegengegaan (zoals bij zonnepanelen, waarbij opgewekte gelijkspanning omgevormd wordt tot wisselspanning).
Producten die minder energie verbruiken, minder grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd meer functionaliteit bieden zijn voor fabrikanten, ontwikkelaars en vormgevers hele belangrijke voorwaarden om internationaal mee te blijven doen. Kennis is echter niet breed beschikbaar.

Doelstelling
Het doel is de ontwikkeling van een methode voor de vervanging van de energie infrastructuur in woningen met de mede in dit project ontwikkelde gelijkspanningstechnologie. Er wordt gestreefd naar een plug-and-play installatiewijze waarmee zowel qua kosten als doorlooptijd een competitief alternatief ontstaat voor huidige renovatieprojecten

Aanpak
Kennisinstellingen en bedrijven zijn daarom op applicatiecampus de Wijk van Morgen in Heerlen gestart met een innovatieproject met de titel DC-Flexhouse. In dit project wordt apparatuur voor elektrische installaties in woningen ontwikkeld. Ten tweede wordt een methode opgezet om deze apparatuur zo betaalbaar als mogelijk in bestaande woningen in te bouwen.

Uitrol – Renovatie in Vrieheide Heerlen
Voor onderzoek en ontwikkeling wordt een woning in de Heerlense wijk Vrieheide beschikbaar gesteld. De renovaties die met gelijkspanning worden uitgevoerd, dragen bij aan werkgelegenheid, aan verduurzaming van het energiegebruik en aan het verbeteren van woningwaarde. Zo kunnen bedrijven nieuwe producten maken en kunnen installateurs nieuwe divisies met gelijkspanning opzetten.

Toegepast in woningen zal deze technologie gaan zorgen voor innovatieve, slimme, duurzame en ook betaalbare oplossingen. Het systeem waarbij elk huis opwek, gebruik en opslag van duurzaam opgewekte elektrische energie regelt, kan met deze technologie een grote stap verder worden gebracht. Er wordt gestreefd naar een plug-and-play installatiewijze dat toepasbaar en betaalbaar is bij renovatie van woningen.

Looptijd
2016 – 2019

Partners
DC-Flexhoue wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van de Topsector Energie en wordt uitgevoerd door de volgende partners:
EPM Maastricht,
Buurtcoperatie Vrieheide Heerlen,
IBC-Solar Schinnen,
Zuyd Hogeschool Limburg,
Haagse Hogeschool (locatie Delft),
ABB Ede,
Direct Current Aalsmeer,
Siemens Den Haag en
Center of Expertise S-Built, Heerlen