Project Description

iba_logo_2015_wit-pngIBA LABOR

Er is radicale innovatie nodig om bepaalde sociologische, ecologische en economische problemen te kunnen aanpakken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen, het milieubelastend slopen van gebouwen of de enorme CO2 uitstoot bij bouwprocessen. Vasthouden aan de werkwijzen uit het verleden zorgt niet voor de nodige verandering. Dit systeemdenken moet dan ook doorbroken worden. Het IBA Labor Industrial, onderdeel van IBA Parkstad, probeert hier haar steentje aan bij te dragen.

Momenteel bestaat IBA Labor uit een samenwerkingsverband tussen IBA Parkstad, het GTB Lab, Resourcenter en Center of Expertise S-Built. Samen willen deze partners hét Europese innovatiecentrum op het gebied van Smart Environment vormen.

Het ‘Green Transformable Building Lab’ (GTB Lab) is een initiatief van dr. Elma Durmisevic van 4D Architects. De kern van dit lab bestaat uit het ontwerpen en leveren van geïntegreerde duurzame bouwconcepten met een dynamische en energie positieve bouwstructuur, waarbij zowel de functionaliteit als de vorm van de ruimte en het gebouw op ieder gewenst moment aangepast kan worden zonder afval te creëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe dat sloopafval een ontwerpfout is en wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van “Reversible Design” dat de nadruk legt op omkeerbare bouwsystemen en herbruikbare materialen.

Het Resourcenter is een fysieke experimentenlocatie waar middels innoveren en samenwerken wordt gewerkt aan het circulair maken van het bouw- en sloopproces. Resource Limburg heeft het Resourcenter ingericht als internationaal kennis- en belevingscentrum, hier wordt o.a. onderzoek gedaan naar de benutting van restgrondstoffen die nu geen of nauwelijks waarde hebben en worden herbruikbare producten klaargemaakt voor de markt. Het Resourcenter is onderdeel van het regionale project Urban Mining.

Doelstelling
Op industriële schaal wordt in dit laboratorium geëxperimenteerd en worden geïntegreerde bouwconcepten ontwikkeld en getest. Alles binnen de nieuwe geldende normen van de circulaire economie en de noodzakelijke energietransitie in de gebouwde omgeving. Met een verzameling experimentele gebouwen en labs op en rondom de Wijk van Morgen kan het laboratorium op wijkniveau acteren. Het IBA Labor moet uitgroeien tot een expo-terrein op het gebied van circulair bouwen met een Europese allure. Het doel van IBA Labor is uiteindelijk om de resultaten van het laboratorium in de praktijk te testen in zogenaamde Real Life Learning Labs; bouw- en renovatieprojecten in de Euregio die innovaties op het gebied van circulair bouwen integreren in een praktische uitvoering op grote schaal. Dit alles in samenwerking met de daadwerkelijke bewoners van de betreffende wijken binnen de context van bijvoorbeeld stadsvernieuwsprojecten. Dit moet vervolgens de opstap zijn naar een grootschaliger uitrol van de projecten om zodoende te voldoen aan de gestelde wettelijke kaders en energie doelstellingen in 2020 en verder. Dit initiatief zal een substantiële bijdrage leveren aan onder anderen:

  • De versterking van de economische infrastructuur van de gehele Euregio en Stadsregio Parkstad in het bijzonder,
  • Het creëren van leefbare wijken met aandacht voor zorg, Smart City Building, Smart Infrastructure en Urban Re-design,
  • Het aantrekkelijker maken van de regio en daarmee toekomstperspectief bieden voor bewoners en aantrekken van studenten ten einde bij te dragen aan het terugdringen van de krimp in deze regio.

Looptijd
2016 – 2020

Partners
IBA Parkstad, Resource Limburg, GTB Lab, Center of Expertise S-Built