Project Description

PALET

ENERGIE NEUTRALE REGIO PARKSTAD

Aanleiding
Wij weten allemaal dat het gebruik van fossiele energiebronnen voor klimaatproblemen zorgen. De CO2-uitstoot moeten we terugdringen. En niet onbelangrijk: de kosten voor dergelijke vormen van energie schieten omhoog. Het is tijd om ons huidig energiesysteem om te buigen. Het is tijd voor een grootschalige energietransitie. Die kunnen wij samen realiseren. Particulieren, bedrijven en overheid. De overheid heeft hierin een initiƫrende rol te vervullen.

Aanpak
De regio Parkstad Limburg heeft i.s.m. S-Built en de Universiteit van Wageningen een energietransitiebeleid voor de regio van 250.000 inwoners samengesteld: PArkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Het energieneutraal maken van Parkstad voor 2040 is goed voor het klimaat en voor de beurs van de inwoners. Er wordt gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma voor deze acht gemeenten, zodat zij genoeg duurzame energie via zon, wind, warmte-koude-opslag en biomassa kunnen opwekken om de doelstelling te halen.

In het uitvoeringsplan worden acties geformuleerd voor gemeenten, corporaties, burgers en bedrijven. De innovatieve en grootschalige aanpak is uniek in Nederland. Voor meer info:PALET

Looptijd
2014 – 2020

Partners
Stadsregio Parkstad, Zuyd Hogeschool, H+N+S Landschapsarchitecten