Project Description

STORM

WARMTENETTEN OP WIJKNIVEAU

Doelstelling
Ontwikkelen van een intelligent controller-systeem voor warmte- en koude netten in en tussen gebouwen op wijkniveau.

Aanpak
Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Het project pakt energie-efficintie op wijkniveau aan door de ontwikkeling van een innovatieve netwerkcontroller voor stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (DHC: District Heating and Cooling).

Het doel is om aan te tonen dat dankzij een slimme DHC-netwerkcontroller energiebesparing kan oplopen tot 30%. Vanuit dat perspectief, zullen de projectpartners een controller gebaseerd op zelflerende algoritmes ontwikkelen. De ontwikkelde controller zal zorgen dat het gebruik van afvalwarmte en hernieuwbare energiebronnen in DHC-netwerken gemaximaliseert worden.

Storm zal in 2 pilot-locaties worden uitgevoerd, Mijnwater BV in Heerlen (NL) en Rottne in Vxj (SE), waarbij voordurend de resulterende energetische, economische en ecologische voordelen worden beoordeeld.

Uitrol
Door middel van replicatie, verspreiding en onderwijs inspanningen, worden de resultaten van het project overgedragen aan verschillende belanghebbenden in de hele EU en zal dus bijdragen aan een bredere inzet van DHC-netwerken op EU-niveau.

Looptijd
2015 – 2019

Partners
VITO, Mijnwater BV, NODA Intelligent Systems en Vxj Energi.
Funded by the European Unions H2020 Programme under the Grant Agreement n649743

Meer informatie via website STORM DHC