Project Description

TASK 15

GEÏNTEGREERDE ZONNEPANELEN

Aanleiding
Gebouw geïntegreerde zonnepanelen (zogenaamde BIPV-producten) zijn al jaren verkrijgbaar op de markt. Echter de toepassing van deze systemen blijft veelal kleinschalig of beperkt tot exclusieve projecten. De belangrijkste barrières voor grootschalige marktpenetratie van BIPV producten zijn onder andere de kennisoverdracht tussen betrokken partijen (van architecten tot product leveranciers), het gebrek aan goede business cases en ontbrekende eenduidige internationale regelgeving.

Doelstelling
Versnelling van BIPV door niet-technische barrières weg te nemen via internationale samenwerking. TASK15 is een internationaal onderzoeksproject waarbij wereldwijd met ruim 60 internationale experts gewerkt wordt aan het oplossen van deze barrières. Het doel van het project is om op internationaal niveau eenduidige randvoorwaarden te scheppen en informatie te delen, waardoor grootschalige marktpenetratie van BIPV mogelijk wordt.

Looptijd
2015 – 2019

Partners
S-Built leidt als Operating Agent samen met Zuyd Hogeschool dit project. Zie: www.iea-pvps.org
of deze site.
Overigens worden geïnteresseerde bedrijven van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit wereldwijde onderzoek. Mail naar info@sbuilt.nl voor meer informatie.

Publicaties
– Februari 2017, Bouw en Renovatie. Artikel: Geïntegreerde zonnepanelen sleutel tot opschaling.
– 2016, Belemmeringen voor BIPV