Ik ben

Kennisinstituut/School

Privacybeleid

De website “sbuilt.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door ‘Stichting Integrated High Tech Systems (hierna: S-Built), statutair gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57041652. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. S-Built garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze dienstverlening, legt S-Built gegevens vast (naam en uw emailadres). S-Built gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van S-Built van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht S-Built rekening te houden met uw voorkeuren.
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij S-Built t.a.v. Tesla 5, NL-6422 RG Heerlen of per e-mail aan info@sbuilt.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.
UW GEGEVENS VERWIJDEREN?
Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@sbuilt.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Tesla 5, NL-6422 RG Heerlen. S-Built voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.
HEBT U NOG VRAGEN?
Stuur dan een e-mail naar info@sbuilt.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.
WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.