Procedure

Het S-Built Incubator programma kent 4 heldere stappen:

  • het kennismakingsgesprek,
  • de pitch,
  • fase 1: Startup Programme,
  • fase 2: Business Programme

Het kennismakingsgesprek
In dit eerste gesprek wordt er wederzijds kennisgemaakt. S-Built Incubator zal zich presenteren aan u als startende ondernemer en u kunt zich kort presenteren aan ons. Indien er een klik is en uw idee/concept past binnen onze visie, wordt er direct een afspraak gemaakt voor een pitch.

De Pitch!
Deze pitch geeft u aan een team van maximaal 4 mensen, die elke hun eigen specialisme inbrengen. Denk bijvoorbeeld aan techniek, financiën, innovatie, juridisch, facility of marketing. Na uw pitch zullen zij u ook inhoudelijke vragen stellen en wordt in de regel binnen een week de beslissing genomen of S-Built Incubator iets voor u en uw bedrijf kan betekenen.

Fase 1: Startup Programme
In het geval van een positief besluit beslaat het eerste deel van het Incubator-programma altijd een periode van 6 maanden. In deze periode ontvangt u begeleiding toegespitst op voor u relevante onderdelen. Deze begeleiding wordt vooraf met u besproken en is, weliswaar gelimiteerd, voor u kosteloos. Na 6 maanden vindt er een evaluatie plaats waarin zowel uw als onze bevinden worden meegenomen. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of er een tweede fase nodig is.

Fase 2: Business Programme
Bij aanvang van het tweede deel van het Incubator-programma is vaak al meer gestalte gegeven aan uw idee/concept en zal de begeleiding veel concreter en intensiever zijn. In veel gevallen gaan we dan ook met bijvoorbeeld financiering aan de slag. Deze fase kan qua tijdsbestek variëren van 6 tot 18 maanden en is niet meer kosteloos. Het uiteindelijke trajectwordt uiteraard vooraf goed afgesproken.

Aanmelden
Aanmelden voor het S-Built Incubator programma gaat heel eenvoudig.
Stuur een mail met kort een beschrijving van het bedrijf/concept en u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Mailen kan naar: info@sbuilt.nl