Publicaties

2017 – DC Flexhouse
In editie 18-2017 van het Technisch Weekblad stond een uitgebreid artikel over het project DC Flexhouse. Lees het hele artikel hier.

2017 – Energy Transition | …a new way of thinking…
Op 9 maart werd op applicatiecampus ‘de Wijk van Morgen’ het Energy Tranistion event gehouden. Op uitnodiging van S-Built presenteerde diverse internationale bedrijven hun innovaties op het gebied van duurzame energieopwekking en -opslag voor het eerst aan een Nederlands publiek. Klik hier wanneer u graag de presentaties van 9 maart wilt inzien.

2017 – Zero Energy Accomodaties & Hotels
In het kader van het onderzoeksproject ZEAH (Zero Energy Accommodaties & Hotels) is er een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden te achterhalen voor de realisatie van een renovatieconcept om hotels en accommodaties te transformeren naar (bijna) nul-energie. Dit rapport beschrijft de bevindingen uit dit kwalitatief marktonderzoek. Download het volledige onderzoek hier.

2016 – Kansen voor de opschaling en uitrol van BIPV-systemen in Nederland
In opdracht van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland is een grootschalig onderzoek uitgevoerd over de opschaling en uitrol in de Nederlandse markt van gebouwgeïntegreerde PV-systemen. De kansen daarvoor liggen vooral bij meer en betere samenwerking tussen de BIPV- en de bouwsector. Aan dit onderzoek werkten onder anderen Martje van Horrik (Center of Expertise S-Built) en Michiel Ritzen (Zuyd Hogeschool) mee. Download het volledige onderzoek hier.

2015 – Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (Palet)
In samenwerking met Zuyd Hogeschool, Universiteit Wageningen en H+S+N Landschapsarchitecten is in opdracht van Stadsregio Parkstad een rapport opgesteld over de energietransitie doelstellingen van Parkstad naar 2040. Download het volledige onderzoek hier.