Center of Expertise S-Built

Center of Expertise S-Built
Binnen het kennis- en open innovatiecentrum S-Built werken partijen uit de triple helix samen aan innovatieve producten en diensten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. S-Built brengt deze partijen samen om interdisciplinair te werken aan nieuwe technologieën, rekening houdend met de sociale impact en de economische haalbaarheid hiervan. Deze oplossingen moeten uiteindelijk leiden tot de implementatie van vernieuwende producten en diensten die bijdragen aan duurzamere en meer leefbare wijken.

Het werkveld van S-Built is in 3 overkoepelende thema’s gedefinieerd:
– Energie Technologie,
– Circulair Bouwen,
– Stedelijk Re-design.

Doelstelling
Door middel van kennisopbouw en -overdracht wil het Center of Expertise S-Built de economische slagkracht van het MKB versterken. S-Built ziet het als haar missie om deel uit te maken van de vernieuwende weg naar een slimme toekomst.

Diensten
Om deze doelstelling te realiseren adviseert S-Built het bedrijfsleven en semi-overheid. Daarnaast ondersteunt of neemt S-Built de leiding bij financierings- en subsidieaanvragen, voert het opleidingen en trainingen uit en organiseert S-Built toegepast onderzoek met als doelstelling validatie en certificatie. Tot slot ondersteunt S-Built starters, doorstarters en het MKB bij de marktintroductie van nieuwe producten of diensten.
Middels het voeren van projectmanagement heeft S-Built nadrukkelijk de ambitie om initiatieven te implementeren.

Applicatie Campus ‘de Wijk van Morgen‘
Het Center of Expertise is gevestigd op ‘de Wijk van Morgen‘. Op deze applicatiecampus worden nieuwe technologieën en producten in de praktijk getest, gedemonstreerd en gemonitord. Het unieke van deze campus is dat het meerdere gebouwen en labs herbergt en dus alle concepten op wijkniveau kan valideren. Door het onderzoek op ‘de Wijk van Morgen’ kunnen nieuwe technologieën versneld worden uitgerold naar bewoonde wijken, de zogenaamde Real Life Learning Labs. De Wijk van Morgen verbindt op deze manier onderzoek aan grootschalige implementatie en Stedelijk Re-design.

Studenten
Een van de founding fathers van S-Built is Zuyd Hogeschool. S-Built en Zuyd Hogeschool spannen zich gezamenlijk in om studenten zo vroeg mogelijk praktijkervaring op te laten doen. Studenten worden in diverse fases ingezet van (markt-)onderzoek op de Wijk van Morgen tot sociale monitoring de Real Life Learning Labs.