Stages | Studentopdrachten

Er zijn momenteel diverse stages en studentopdrachten binnen S-Built.
Voor alle stages en opdrachten geldt dat werklocatie, duur en eventuele vergoeding in overleg zijn. Klik onderstaande onderwerpen aan voor meer informatie:

Opdracht:
Ontwikkelen van monitoringsplan t.b.v. de gebouwen op ‘de Wijk van Morgen’.
Vervolgens dient de monitoring ook gerealiseerd en beheert te worden.

Uitleg:
Het gaat om een complexe monitoring op het gebied van energieverbruik van meerdere gebouwen gedurende (en gespecificeerd naar) 4 seizoenen. Wanneer de juiste gegevens verworven zijn kunnen deze geanalyseerd worden en hier, in relatie tot de eigenschappen van de gebouwen, conclusies uit getrokken worden. Er kunnen bijvoorbeeld links gelegd worden naar het theoretisch ontwerp of naar het CO2 verbruik. Het resultaat van de stage is een adviesrapport waaruit blijkt wat het huidige verbruik is en welke maatregelen ‘de Wijk van Morgen’ kan nemen om betere presentaties te krijgen.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Hergebruik de warmte gegenereerd door zonnebanken om verwarming te realiseren voor andere ruimtes in hetzelfde gebouw.

Uitleg:
Dit is een onderzoek voor studenten civiele engineering, met als werkveld ventilatie en energiebesparing/effectiviteit. Monitoring van het energieverbruik gedurende (en gespecificeerd naar) 4 seizoenen. Wanneer de juiste gegevens verworven zijn kunnen deze geanalyseerd worden en kunnen er conclusies uit getrokken worden, in relatie tot de eigenschappen van de gebouwen. Er kunnen bijvoorbeeld links gelegd worden naar het theoretisch ontwerp of naar het CO2 verbruik. Het resultaat van de stage is een adviesrapport waaruit blijkt wat het huidige verbruik is en welke maatregelen Sunny Days kan nemen om betere presentaties te krijgen. En welke stappen nodig zijn om de gegenereerde warmte te kunnen leveren aan andere ruimtes.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Zonne-energie ter vervanging van niet-duurzame elektrisch energie.

Uitleg:
Onderzoek voor studenten Energie Engineering: applicaties met PV en/of andere innovatieve systemen. In hoeverre kan in dit geval de energie van de zon gebruikt worden om het gebruik van niet duurzame elektrische energie te reduceren. Eerste stap is de realisatie van een test pilot systeem op een dak. PV zijn al beschikbaar. Er dient een onderzoeksrapport naar bovenstaande vraagstelling opgesteld te worden.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Volledige audit van klimaat-, comfort- en installatiesystemen.

Uitleg:
In eerste instantie zullen alle bestaande systemen (energie, ventilatie installaties, enz) en gebouw structuren (volumen, schrijnwerk, dak en buitenmuur isolatie, enz) worden geïnventariseerd. Daarna gaan we definiëren welke parameters we kunnen meten en welke additionele sensoren nodig zijn. In de volgende stap gaan we alle metingen registreren en opslaan voor een historisch onderzoek in verschillende klimaatcondities. Het resultaat wordt afgewerkt in een evaluatie en adviesrapport.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Het hele project behelst uiteindelijk een complete installatie op een oppervlakte van 7500 m2, maar bestaat uit een 8-tal sub opdrachten.

Uitleg:
1) Ontwikkel bouwkundige aspecten van een nieuw installatiesysteem voor zonnepanelen. Eerste stap is het realiseren van een test/pilot systeem op een dak. PV is al beschikbaar. Dit is een uitdaging voor bouw engineering studenten.

2.1) Er komt steeds nieuwe elektrische energie ter beschikking voor bedrijven aan de Roda boulevard. Hoe gaan we de elektrische energie terugleveren? Dit is een uitdaging voor een team van Engineering en Bedrijf Management studenten.

2.2) Tweede stap is hoe gaan we energie leveren aan de diverse bedrijven op de boulevard? Dit is een uitdaging voor Engineering en Bedrijf Management Studenten.

2.3) Derde stap is hoe gaan we overtollige energie opslaan? Uitdaging voor Energie Engineering studenten.

De torentjes aan de Roda Boulevard hebben aan de achterzijde de beschikking over een groot braakliggend terrein, waar een pijpleiding aangelegd kan worden. De constante bodemtemperatuur kan in samenwerking met een WTW gebruikt worden voor het koelen van de torentjes in de zomer en het verwarmen in de winter. Er zijn 6 torens met elk 5 verdiepingen.

3.1) Het volgende sub project gaat over het uitvoeren van de grondvoorzieningen en WTW-installatie voor de benodigde energie in zomer en wintertijd.

3.2) Daarnaast zou in de torentjes gevelverwarming (binnenzijde) toegepast kunnen worden. Bereken en bouw een gevelsysteem met voldoende capaciteit om de ruimte te kunnen verwarmen en koelen.

3.3) De WTW installatie zal externe bronnen nodig hebben om in de extra warmtevraag te kunnen voldoen in de winter. Hiervoor zouden de daken en gevels (buitenzijde) kunnen gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van zonnecollectoren. Bereken en bouw een zonnecollectorsysteem.

3.4) In de zomer zal er sprake zijn van warmteoverschot. Deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van water, waardoor de efficiency van een elektrolyse proces waarin water in waterstof wordt omgezet sterk verbeterd. Waterstof kan vervolgens worden omgezet in CH4 (methaan=aardgas). Creëer een (veilige) opstelling voor dit proces.

Dit project staat onder (bege)leiding van Dr. Carlo Giudici, Innovatie Manager bij het Center of Expertise S-Built. carlo.giudici@sbuilt.nl

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Ontwikkel een hotel voor muziekfestivals (met uitzicht op het hoofdpodium).

Uitleg:
Tijdens het bezoeken van een festival kwam onze opdrachtgever op het idee om een Festival Hotel te ontwerpen, en zodoende de festivalbeleving ng gaver te maken. Hiervoor is een (basis)ontwerp gemaakt. De uitdaging voor studenten: finetune het concept en werk het uit, binnen budget en rekening houdende met alle eisen en beperkingen! (Deze zijn: gemakkelijk verplaatsbaar, lage arbeidsintensiviteit, voldoen aan alle W&R [bouwkunde besluit, brandveiligheid, etc], comfortabel [eigen facilitaire voorzieningen, bed, airco, tv, wifi, geen geluidsoverlast, etc], lange levensduur, makkelijk in onderhoud, mooi design, enz.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Het realiseren van een gescheiden afvalwater infrastructuur tussen alle bestaande gebouwen op de Wijk van Morgen in Heerlen.

Uitleg:
Het realiseren van een infrastructuur tussen alle bestaande gebouwen bij de Wijk van Morgen. Zowel voor geel-, regen-, zwart en drinkwater. Ook het treffen van voorbereidingspunten voor nog niet gerealiseerde gebouwen. Maar ook biomassa genereren, herbruikbaar fosfaten en reservoirs voor regenwater voorbereiden. Uitdaging voor studenten bouwkunde.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Onderzoek doen naar het onderhoud van de vier gebouwen van De Wijk van Morgen en inventarisatie van de bijbehorende kosten. Daaropvolgend een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de 4 gebouwen en bijbehorend terrein opstellen.

Uitleg:
S-Built voert de exploitatie van de vier gebouwen van De Wijk van Morgen en het bijbehorende terrein. Deze worden gebruikt voor onderzoek op het gebied van innovaties in de gebouwde omgeving, maar ook voor evenementen, congressen, etc.  Deze gebouwen en het terrein zullen structureel onderhouden moeten worden, zodat zij optimaal gebruikt kunnen worden en voldoen aan de comforteisen. Hierbij hebben wij een behoefte aan een MJOP, waarbij rekening wordt gehouden met proactief en reactief onderhoud. Belangrijk hierbij zijn de eisen vanuit wet- en regelgeving en verzekeringen(bijv. tbv de installaties), slijtage van de panden (als gevolg van het gebruik), presentatie en de kosten. Daarnaast is de locatie ook regelmatig aan veranderingen onderhevig, als gevolg van het realiseren van projecten. Het MJOP moet flexibel genoeg moeten zijn om hiermee om te gaan.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl

Opdracht:
Beheersplan ontwikkelen van de technische installaties in de 4 gebouwen van de Wijk van Morgen, conform wet- en regelgeving.

Uitleg:
S-Built voert de exploitatie van de vier gebouwen van De Wijk van Morgen en het bijbehorende terrein. Deze worden gebruikt voor onderzoek op het gebied van innovaties in de gebouwde omgeving, maar ook voor evenementen, congressen, etc.  Elk van de de gebouwen is uitgerust met een specifieke installatie tbv warmte, koeling en ventilatie. Elk van de installatie-onderdelen moet conform wet- en regelgeving en eisen van verzekeraars onderhouden moeten worden. Tevens moet er ook een beheersplan zijn, voorzien van handleidingen, instructies, foutmeldingen, etc.

Interesse?
Of wil je meer info? Mail naar: info@sbuilt.nl