Studentcompanies

S-Built Incubator draagt bij aan het landelijke project ‘Jong Ondernemen‘.

Binnen Jong Ondernemen proberen studenten een bedrijf op te richten en financierders te zoeken voor hun plan. Op de Wijk van Morgen zijn wekelijks ongeveer 150 studenten van Zuyd Hogeschool actief met een tiental Student Companies. Binnen de gestelde tijd komen alle onderdelen van ondernemerschap aan de orde, zoals het schrijven van een businessplan, het ontwerpen van een product, het produceren, marketing & sales en het financieren van de onderneming d.m.v. aandeelhouders. In dit gehele traject staan professionals van onder andere S-Built de zogenaamde Student Companies bij.

Studenten die na (of al tijdens) hun studie een bedrijf willen opstarten kunnen ook ondersteuning krijgen vanuit S-Built Incubator.