Applicatiecampus
‘de Wijk van Morgen’

De Wijk van Morgen is een applicatiecampus waarin de vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. Op deze locatie worden innovatieve producten en concepten getest, gedemonstreerd en gemonitord, zodat ze ‘morgen’ in steden, wijken en gebouwen in de (Eu)regio kunnen worden toegepast.

Daarnaast is de Wijk van Morgen bij uitstek een locatie waar mensen elkaar ontmoeten. Dit wordt extra ondersteund door het beschikbaar stellen van de gebouwen voor het houden van lezingen, vergaderingen, congressen en/of events. Met een grote verscheidenheid aan ruimtes en faciliteiten kunnen activiteiten van 5 tot 500 personen gehouden worden. Applicatiecampus de Wijk van Morgen wordt geëxploiteerd door het Center of Expertise S-Built.

Stukje historie
De oorsprong van De Wijk van Morgen gaat terug tot 2006, naar het moment waarop de faculteitsdirecteuren van de faculteiten Bouw en Techniek van Zuyd Hogeschool de ambitie uitspreken een Research- en Innovatiecentrum voor Bouw en Nieuwe Energie te willen realiseren op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis.

Avantis is hierbij een logische keuze: het terrein profileert zich als hét European Science and Businesspark voor technologie georiënteerde bedrijven in het algemeen en met een duidelijke focus op de ontwikkeling en toepassingen van nieuwe energie in het bijzonder. Doel van het terreingedeelte van de Wijk is een leer- en onderzoekomgeving voor studenten creëren op het gebied van nieuwe technieken in de bouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Naast de hogeschool doen ook mbo- en vmbo-scholen mee.

Alle gebouwen hebben een ander thema en werden mede mogelijk gemaakt door het Energie Onderzoek Programma (EOS-Demo) van het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap.NL. Alle gebouwen zijn ontworpen door afstudeerders van Zuyd Hogeschool, faculteit Beta Sciences and Technology.

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot dé demonstratieomgeving voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving. Bedrijven en studenten werken samen aan aansprekende projecten, steeds gebruikmakend van de laatste stand van de techniek. Nieuwe productideeën ontstaan in deze omgeving, die in samenwerking met bedrijven, Zuyd Hogeschool en andere kennisleveranciers binnen de Euregio verder ontwikkeld worden.